Hana Mokrá
facilitátor, poradenská činnost 

Kurzy kineziologie

Kurz 1. Nástroje profese

Uvádí základní dovednosti a informace, s nimiž pracujeme:

 • barometr chování
 • oddělení emocionálního stresu
 • věková recese a testování čistého svalového obvodu
 • uvědomování si a změna postojů

Doba trvání: 2 dny
Cena: 3528 Kč
Minimální počet účastníků je 6 osob

Kurz 2. Zlepši uvědomění učení

Uvádí detailně propracovaný program na uvolnění energetických bloků mozku a těla, které přispívají k poruchám učení nejen ve škole.
Účastník kurzu se dozví:

 • že většina problémů s učením je na emociálním podkladě
 • o vzniku poruch učení a mentálních bloků
 • korekce a jednoduchá cvičení

Doba trvání: 3 dny
Cena: 4630 Kč
Minimální počet účastníků je 6 osob

Kurz 3. Kód těla

Vysvětluje struktury (rysy) těla a jejich funkce, aby nás přiblížily k instinktivnímu individuálnímu chování a našemu osobnímu systému přesvědčení.
Účastník kurzu:

 • pozná vlastní přirozené struktury těla a s nimi spojené chování
 • pozná rysy fyzického těla a odlišné jednání druhých lidí
 • odbourá stres spojený s naučeným chováním, které vzniklo v období dětství
 • zhodnotí vztahy

Doba trvání: 4 dny
Cena: 6395 Kč
Minimální počet účastníků je 6 osob

Kurz 4. Jednotný mozek pro pokročilé

Prohlubuje znalosti technik systému Jednotného mozku a rozšiřuje korekční techniky.
Účastník kurzu se dozví o:

 • vlivu stravy
 • emocionální příčině dyslexie
 • barometru na těle
 • projevu dlouhodobého stresu na změnu fyzického těla - korekce

Doba trvání: 4 dny
Cena: 5800 Kč
Minimální počet účastníků je 6 osob

Kurz 5. Hlasitější než slova

Struktura fyzického těla a rysy v oblasti obličeje a hlavy k nám promlouvají skutečně silněji než slova. Když odhalíme své popírané rysy, můžeme obnovit své instinktivní chování.
Účastník kurzu:

 • pozná nové rysy a jejich funkce
 • odhaluje popírané rysy
 • obnovuje instinktivní chování
 • oceňuje různorodé chování lidí

Cena: 5800 Kč
Minimální počet účastníků je 6 osob

Kurz 6. Strukturální neurologie

Završuje výuku základní dovedností a zvláštní důraz klade na esenciální energie mozku a těla.
Účastník kurzu pracuje s:

 • konkrétním svalem zablokovaným emocí
 • novými korekčními technikami
 • tématem nutkavého chování a chováním při bolesti

Doba trvání: 4 dny
Cena: 5800 Kč

Minimální počet účastníků je 6 osob