Hana Mokrá
facilitátor, poradenská činnost 

O metodě

Kineziologie One Brain odbourávání stresu a osobnostní růst

 • Sebevzdělávací metoda – kineziologie „One Brain – Jednotný mozek –Tři v jednom“.
 • Metoda je založená na testování svalové reakce. Díky ní je možno získat přesné spolehlivé informace o emocích a neurologických blocích klienta na úrovni vědomí, podvědomí a buněčné paměti těla.
 • Svaly reagují na položenou otázku. To umožňuje dostat se k informacím a odpovídající korekční technice nebo cvičení.
 • Tímto pomáháme klientovi, aby byl schopný znovu použít funkci celého mozku (proces myšlení a volbu) v momentě, kdy se opět dostane do podobné stresující situace.
 • Nepracujeme na problému, ale na odstranění stresu spojeného s danou záležitostí.
 • Metoda má snahu koordinovat funkci pravé a levé mozkové hemisféry.
 • Ve stresu společná integrační plocha přijímá přicházející informace, porovnává je s minulými reakcemi na podobné podněty. „Když se někdo v dětství topil, může se bát vody, neboť očekává obdobné nepříjemnosti, jaké zažil při zmíněném topení se“.
 • Oblast mozku zodpovědná za přežití (společná integrační plocha), uložená v levé hemisféře, může ve stresových situacích odpojit až 75% mozku.
 • Když člověk vnímá stres, funkce předního mozku (udržuje člověka v přítomnosti s možností využití volby) a pravá hemisféra (s kreativními možnostmi) se odpojí. Organismus je připraven na reakci „boj nebo útěk“.
 • Informace s intenzivním emocionálním nábojem, uložená v mozku a buněčné paměti těla, se projeví ve formě neurologického bloku.
 • Takto vytvořené bloky nám mohou bránit v projevu, v umění, v hudbě, ve vztazích a mohou vést k duševním a tělesným problémům (fobie, závislosti, bolesti páteře, nedostatek sebeúcty, poruchy chování, ...).

Montessori                                                zákonitosti učení a přirozené učení

Dítě je tvůrcem člověka. Celé dětství neúnavně pracuje, vytváří své fyzické tělo, rozvíjí a koordinuje pohyby a hlavně od základu buduje svoji psychiku. Během prvních tří let, chráněno přírodou a vedeno „vnitřním učitelem“, se postará o základy své osobnosti. Později však začne dospělý dítě přetvářet podle vlastní logiky.

Co dítě očekává, aby se mohlo zdravě vyvíjet:

 • Respektování zákonitostí vývoje.
 • Připravené prostředí s jasnými hranicemi (pravidly).
 • Možnost využívat svobodnou volbu.
 • Ochotu dospělého vzdělávat se, odbourávat svoje strachy, závislosti.
 • Ochotu dospělého vytvářet výchovný přístup na základě poznaných zákonitostí života.

V bezpečném a připraveném prostředí:

 • Se dítě skutečně učí.
 • Je fascinováno novými zájmy, absorbuje nové, spojuje nové s již poznaným – učí se s uvědoměním a zájmem.

Není-li prostředí bezpečné a připravené:

 • Dítě se učit odnaučí.
 • Přetrvává-li hněv, strach, bolest, vzniká traumatický šok a dítě se odpojí z procesu myšlení.
 • Intenzivní, dlouho trvající emoce se může spojit s událostí a vyvolat typ reaktivního chování.
 • Od té doby dítě v podobných situacích reaguje trucovitostí.
 • Takto začínají všechny typy nutkavého chování, jako obrana proti dalšímu utrpení.

Potíže mají emocionální příčinu.

Jak se tělo chová ve stresu:

 • Tělo je připraveno na boj nebo útěk.
 • Vše je v pořádku, může-li člověk využít jednu z možností.
 • V opačném případě se mentálně odpojí a potlačuje nepříjemný pocit, související s naší nemožností si zvolit.
 • Toto pak poruší neurologické spojení a my získáme „neschopnost učit se“ v té oblasti, které se situace týká.

Největší problémy:

Pramení z emocionálního, mentálního a duchovního zneužívání nahromaděného během dospívání.
Různé problémy, které vznikly v dětství nebo v procesu dospívání, přetrvávají až do dospělosti.

Prosba dítěte k dospělému:

 • Neupírejte pozornost výhradně na mé problémy s učením a chováním.
 • Prvořadou pozornost věnujte řešení svých problémů.
 • Připravte nám možnost učit se beze stresu.
 • Učení ve stresu je obtížné - zapamatuji si stresovou situaci a na místo vědomého jednání se dostaví stresová reakce.
 • Věnujte se sebevzdělávání a sebepoznávání, učím se na příkladech.

Rodič (učitel, vychovatel, ...) potřebuje pomoc zbavit se pout duševního a emocionálního útlaku z dětství.
Můžeme se podívat na nahromaděný stres s každou životní zkušeností.